zaterdag 14 maart 2015

Waar stemden de partijen in de Eerste e/o Tweede Kamer voor? #Geenbeloftesmaardaden

Voor behoud van het vanzelfsprekend recht op vrije artsenkeuze en tegen vergroting sturingsmacht zorgverzekeraar stemden:
Tweede Kamer                                                            Eerste Kamer
CDA                                                                               50PLUS
GL                                                                                   CDA
PvdD                                                                              GL
PVV                                                                                OSF
SP                                                                                   PvdA ‘dissidenten’
                                                                                        PvdD
                                                                                        PVV
                                                                                        SP

Tegen behoud van het vanzelfsprekend recht op vrije artsenkeuze en voor vergroting sturingsmacht zorgverzekeraar stemden:
Tweede Kamer                                                            Eerste Kamer           
50PLUS                                                                        CU
CU                                                                                  D66                                                           
D66                                                                                 PvdA
Groep Bontes/Van Klaveren                                   SGP
PvdA                                                                              VVD           
SGP                                                                                   
Van Vliet                                                                       
VVD                                                                                   Voor waarborgen van de professionele autonomie (medisch beleid) van artsen en hulpverleners; Het belang van winst of rendement voor investeerders ondergeschikt aan de professionele autonomie, stemden:
Tweede Kamer
PvdA
CU
GL
PvdD
SGP
SP

Tegen waarborgen van de professionele autonomie (medisch beleid) van artsen en hulpverleners; Professionele autonomie mag ondergeschikt zijn aan het belang van winst of rendement voor investeerders, stemden:
Tweede Kamer
CDA
D66
PVV
VVD


De arts-patiëntrelatie kern van de zorg. Zijn van mening dat de arts-patiëntrelatie niet doorkruist mag worden door de verzekeraar:
Tweede Kamer
50PLUS BT
GL
PvdD
PVV
SP

De arts-patiëntrelatie niet de kern van de zorg. Zijn van mening dat de arts-patiëntrelatie doorkruist mag worden door de verzekeraar:
Tweede Kamer
50PLUS K
CDA
CU
D66
Groep Bontes/Van Klaveren
PvdA
SGP
Van Vliet           
VVD                                                           
                       

Voor inzage in patiëntendossiers door zorgverzekeraars bij materiële controle Regeling VVD minister juni 2011

http://knmg.artsennet.nl/Diensten/KNMG-Artseninfolijn-10/Casus-Artseninfolijn/111254/Medewerkingplicht-inzage-in-patientendossiers-door-zorgverzekeraars-bij-materiele-controle.htm


Tegen verdere uitbreiding en ingebruikname van het epd/LSP (motie)
Tweede Kamer
50PLUS
GroenLinks
PvdD
PVV
SP

Voor verdere uitbreiding en ingebruikname van het epd/LSP (motie)
Tweede Kamer
De overige fracties:
CDA
CU
D66
PvdA
SGP
VVD  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-119.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/27529/h-tk-20122013-38-72?resultIndex=27&sorttype=1&sortorder=4

Voor gebruik burgerservicenummer in landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Voor verplichting zorgaanbieders zich aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). De actuele gegevens van een patiënt vanuit het hele land op te vragen en in te zien.
Tweede Kamer                                                Eerste Kamer
CDA                                                                   Unaniem verworpen
CU
D66
GL
PvdA
SGP
VVD

Tegen gebruik burgerservicenummer in landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Tegen verplichting zorgaanbieders zich aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Tegen de actuele gegevens van een patiënt vanuit het hele land op te vragen en in te zien.
Tweede Kamer                                                Eerste Kamer
PvdD                                                                  Unaniem verworpen
PVV
SP

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20100601/eerste_kamer_wil_aangepaste_wet

Vinden voorgestelde randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een elektronische uitwisselingssysteem door zorgaanbieders voldoende.
Tweede kamer                                                Eerste Kamer
50PLUS                                                            In behandeling
CDA
CU
D66
GrBvK
PvdA
SGP
Van Vliet
VVD

Vinden voorgestelde randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een elektronische uitwisselingssysteem door zorgaanbieders onvoldoende.
Tweede kamer                                                Eerste Kamer
SP                                                                      In behandeling
PVV
GL
PvdD

(PM Volgens critici met zorgplan II Schippers ongecontracteerd werken vrijwel onmogelijk.Gevolg zorgverzekeraarsmacht groot genoeg om alle zorgaanbieders ‘vrijwillig’ te laten aansluiten op LSP?)

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33509_clientenrechten_bij
http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/schippers-nieuwe-zorgplan-langs-de-meetlat-meer-dwang/
http://privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/binnenlands-nieuws/politiek-en-overheid/14462-eerste-kamer-gewaarschuwd-voor-nieuwe-epd-wet-die-de-toestemming-van-een-patient-verandert-in-een-carte-blanche.html

Voor dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen (WMO 2015)
Tweede Kamer                                                Eerste Kamer
CU                                                                      CU
D66                                                                     D66           
GrBvK                                                                PvdA
PvdA                                                                   VVD
SGP                                                                       
Van Vliet                                                           
VVD                                                                       

Tegen dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen.
Tweede Kamer                                                Eerste Kamer
50PLUS                                                             50PLUS
CDA                                                                   CDA
GL                                                                       GL
PvdD                                                                  OSF
PVV                                                                    PvdD
SP                                                                       PVV
                                                                             SP


Wijziging van de WMG en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (o.a. meer informatie aan verzekeraar uit patientendossier?)
Met als reactie amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het voorkomen dat ziektekostenverzekeraars nieuwe bevoegdheden krijgen tot inzage in de medische persoonsgegevens van verzekerden
Met als reactie amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het beschermen van het medisch beroepsgeheim
Tweede kamer                                                Eerste Kamer
In behandeling

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D37542
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D36196


Voor invoering van een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ter vervanging van de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Voor overheveling grote delen van de AWBZ naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Tweede Kamer                                                Eerste Kamer
50PLUS K                                                         CDA
CDA                                                                    CU
CU                                                                       D66
D66                                                                     PvdA
GrBvK                                                                SGP
PvdA                                                                  VVD
SGP                                                                       
VVD

Tegen invoering van een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ter vervanging van de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Tegen overheveling van grote delen van de AWBZ naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Tweede Kamer                                                Eerste Kamer
50PLUS BT                                                      50PLUS
GL                                                                       GL
PvdD                                                                  OSF
PVV                                                                    PvdD
SP                                                                       PVV
                                                                            SP

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2014Z04386&dossier=33891
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33891_wet_langdurige_zorg
https://www.eerstekamer.nl/stenogramdeel/20141202/wet_langdurige_zorg


Voor bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp (jeugdwet).
Tweede Kamer                                                Eerste Kamer
CDA                                                                    CDA
CU                                                                       CU
D66                                                                      D66
GL                                                                        PvdA
PvdA                                                                   SGP
SGP                                                                     VVD
VVD                                                                       

Tegen bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten worden niet verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp (jeugdwet).
Tweede Kamer                                                Eerste Kamer
50PLUS                                                             50PLUS
PvdD                                                                  GL
PVV                                                                    OSF
SP                                                                      PvdD
                                                                            PVV
                                                                            SP


http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140218/stemming/document3/f=/vjhzrdw6h7mx.pdf


Voor afschaffen van het verplicht eigen risico voor ouderen en chronisch zieken (motie)
Tweede Kamer
GL
PvdD
GrKo
SP

Tegen afschaffen van het verplicht eigen risico voor ouderen en chronisch zieken (motie)
Tweede Kamer
CDA
CU
D66
GrBvK
Klein
PvdA
PVV
SGP
VVD

Blanco van Vliet en 50PLUS


http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z02510&did=2015D05086


Voor opschorten van de inning van de ouderbijdrage voor de jeugdhulp
Tweede Kamer
50PLUS
CDA
CU
D66
GL
Klein
PvdD
GrKo
SP

Tegen opschorten van de inning van de ouderbijdrage voor de jeugdhulp
Tweede Kamer
GrBvK
PvdA
PVV
SGP
van Vliet
VVD


http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z02055&did=2015D04155


Voor schrappen ouderbijdrage voor kinderen met een psychische aandoening (motie)
Tweede Kamer
50PLUS
CDA
D66
GL
Klein
PvdD
GrKo
SP

Tegen schrappen ouderbijdrage voor kinderen met een psychische aandoening (motie)
Tweede Kamer
CU
GrBvK
PvdA
PVV
SGP
van Vliet
VVD


http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z02057&did=2015D04157


Voor vragen draagvlak onder gemeenten oplossing afwijken van vastgesteld eigen bijdrage voor de jeugd-ggz (motie)
Tweede Kamer
CDA
CU
D66
GL
PvdD
GrKo

Tegen vragen draagvlak onder gemeenten oplossing afwijken van vastgesteld eigen bijdrage voor de jeugd-ggz (motie)
Tweede Kamer
50PLUS
GrBvK
Klein
PvdA
PVV
SGP
SP
van Vliet
VVD


http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z02058&did=2015D04158

Voor afschaf basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs. Een niet verplichte leenmogelijkheid vervangt de basisbeurs.

Tweede kamer                                                Eerste Kamer
50PLUS/Klein                                                 50PLUS
D66                                                                    D66
GL                                                                      GroenLinks
PvdA                                                                 PvdA
Van Vliet                                                           VVD
VVD                                                                       

Tegen afschaf basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs.
Tweede kamer                                                Eerste Kamer
50PLUS/BT                                                      CDA
CDA                                                                   CU
CU                                                                      OSF
GrBvK                                                               PvdD
PvdD                                                                 PVV
PVV                                                                   SGP
SP                                                                      SP
SGP                                                                       

https://www.eerstekamer.nl/stenogramdeel/20150120/wet_studievoorschot_hoger_3

Tegen opnemen van een ISDS-clausule in handelsverdragen (TTIP en CETA) (motie)
Tweede kamer
CU
GL
PvdD
SP

Voor opnemen van een ISDS-clausule in handelsverdragen (TTIP en CETA) (motie)
50PLUS
CDA
D66
GrBvK
GrKo
Klein
PvdA
PVV
SGP
Van Vliet
VVD


http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014Z23684&did=2014D47711

Teller reacties naar 2eKamercie VWS

24/02/2013 71